Online onderzoek

Informatie over online onderzoek
Algemeen
Het 'Online Onderzoek Over Online Onderzoek' is uitgevoerd door MWM2 een bureau voor online onderzoek. Het dient om inzicht te krijgen in de mening van respondenten over deze vorm van onderzoek. Met de uitkomsten wil MWM2 ieder die zich bezighoudt met online onderzoek voorzien van relevante kennis en informatie.

Probleemstelling
De probleemstelling voor dit onderzoek luidt:

“Wat is de houding van de respondent ten opzichte van online onderzoek?”

Enkele deelvragen die men hieruit kan afleiden zijn:
• Waarom wordt online onderzoek wel of niet ingevuld?
• Wat zijn de redenen om een online onderzoek tussentijds te beŽindigen?
• Hoe wordt online onderzoek gewaardeerd ten opzichte van traditionele vormen van onderzoek?
• Wat zijn succesfactoren bij online onderzoek?
• Welke elementen worden positief gewaardeerd aan online onderzoek?

Uitvoerenden
Onderstaande personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit onderzoek:
• Govert van den Bos (MWM2)
• Melvin van Luit (MWM2)
• Winnie Valkhoff (stagiaire MWM2)

Methode van onderzoek
De respondenten zijn deels middels een uitnodigings e-mail en deels middels een link op een aantal websites benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen. Het onderzoek geeft de resultaten weer van de 270 respondenten die het onderzoek geheel hebben afgemaakt.

Lees de managementsamenvatting

Informatie over de steekproef

Home | Contactgegevens